Byutvikling grønn byutvikling Grønne byer Livet mellom husene

Verden trenger bærekraftige byer

By on 13th May 2018

Oslos finansbyråd Robert Steen og direktør Inger Solberg i Innovasjon Norge, levner lite håp for bedrifter som ikke satser på en bærekraftig framtid.

Det er viktig at byer over hele verden jobber sammen om felles utfordringer, understreket finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune, da han talte til OREECs årskonferanse.

– Buenos Aires tenker kanskje ikke så mye på selve forurensningen, men de vil likevel ha bort bilene i sentrum. Det er fordi bilene hindrer flyten av folk og varer i byen. Det blir ikke mye verdiskaping når folk står fire timer i kø hver dag, sa Robert Steen.

Hans foredrag fokuserte på koblingen mellom klima, globalisering, urbanisering og digitalisering.

– 25. september 2016 kunne 95 millioner japanere lese om verdens første forpliktende klimabudsjett i sin største avis. Det unike med Oslo kommunes budsjett var at vi innførte en forpliktende ramme for hva vi skal gjøre dette kvartalet, ikke bare vi skal oppnå om ti år, sa Robert Steen.

Steen presenterte også Oslo kommunes bærekraftige anskaffelsesstrategi.
– Våre innkjøp skal bidra til samfunnsansvarlige løsninger. De skal gi gode løsninger i tråd med behovene vi har, de skal gjøre Oslo til en grønnere by, en varmere by med plass til alle – og gjøre Oslo til en mer skapende by, sa han.

Inger Solberg, direktør i bærekraft-divisjonen i Innovasjon Norge, gjorde det tindrende klart at bedrifter som lukker øynene for en bærekraftig framtid vil komme til å slite.

– Bedrifter som ikke har fokus på bærekraftmålene vil ha problemer med å rekruttere de beste. FNs bærekraftsmål viser hva vi skal satse på innen næringsutvikling. Det er en sammenheng mellom bærekraft og konkurransekraft, sa hun.

Seks mulighetsområder
Innovasjon Norge har en egen bærekraftstrategi basert på seks mulighetsområder: havrommet, helse og velferd, ren energi, bioøkonomi, kreativ næring og reiseliv, og smarte samfunn.

– Bedriftene må innfri minimumskrav til bærekraft og god forretningsskikk, innen økonomi, miljø og sosiale forhold, forklarte hun.

Næringslivet har signalisert at de ønsker et mer samordnet virkemiddelapparat. Derfor har Innovasjon Norge satt i gang Pilot- E. Dette er utlysninger for å få opp prosjekter innen maritim sektor, utslippsfri transport og digitalisering. Nå er også en tredje utlysning på gang innen utslippsfri maritim transport og framtidens klimanøytrale industri.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sammen med debattpanelet under OREECs årskonferanse i Oslo 4. mai. Foto: Lill-Torunn Kilde

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sammen med debattpanelet under OREECs årskonferanse i Oslo 4. mai. Møteleder: Mali Hole Skogen, direktør i OREEC. Foto: Lill-Torunn Kilde. Foto forsidebildet: Steinar Aasen.

TAG
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT